Tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021

Ngày 7.10, tại huyện Nông Sơn, Cụm thi đua 9 huyện niềm núi tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong năm 2022. Vớ sự tham gia của đại biểu đại diện Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My.

Tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021

Năm 2021, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của cụm thi đua 9 huyện miền núi không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác thi đua khen thưởng, trong đó thực hiện tốt 03 khâu đột phá, nhất là tập trung vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật. Các địa phương, đơn vị tùy vào điều kiện cụ thể mà lựa chọn phát động phong trào thi đua phù hợp, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hăng hái thi đua, xung kích sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, các nội dung còn hạn chế trong thực hiện phong trào thi đua, đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào Thi đua Quyết thắng trong những năm tiếp. Và bình xét thi đua, bỏ phiếu tín nhiệm vị thứ thi đua năm 2021.

Tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021

Tin liên quan