Nông Sơn: Hội Nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020-2025)

Sáng ngày 6/10, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức Hội Nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhằm đánh giá tình hình KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

(Quang cảnh hội nghị BCH đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025.)

Trong 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện có tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản ước đạt gần 209 tỷ đồng, đạt hơn 79% kế hoạch năm; sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 7.796 tấn (cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 6,2%). Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt gần 323 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ; công nghiệp- xây dựng ước đạt gần 337 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kì năm 2020; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 54 tỷ đồng, đạt gần 79% so với kế hoạch tỉnh giao. Tích cực triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, đến nay tổng số tiêu chí đạt được của các xã là 98 tiêu chí, bình quân 16,3 tiêu chí/xã và 04 khu dân cư đã được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn vật muôi được triển khai tích cực; các chương trình, dự án phát triển nông thôn đã được triển khai thực hiện có hiệu quả; van hoa xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác phát triển đảng viên được chú trọng, hoạt động của Mặt trận các đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và hướng về cơ sở tạo phong trào thi đua rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xã hội của Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị, Huyện ủy Nông Sơn cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 20/7/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XXII về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 11, ngày 20/7/2021 về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kết luận số 73, ngày 20/7/2021 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết 12, ngày 20/7/2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thái Bình – Bí thư Huyện ủy Nông  Sơn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 02 ngày 18/12/2020 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, nhất là phương án dự trữ lương thực, thực phẩm tại chỗ đảm bảo phục vụ người dân khi xảy ra thiên tai; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững theo kế hoạch đề ra. Tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; hoàn thành các thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu, triển khai khởi công các công trình mới năm 2021. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp để ngày càng thực chất hơn. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Tin liên quan