Hội đồng PHPBGDPL huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở và tập huấn kiến thức, kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên cơ sở

Trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Nông Sơn luôn được các cấp chính quyền quan tâm, triển khai và thực hiện có hiệu quả. Với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước, trong năm 2021, Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực HĐPH) tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn Luật Hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng cho hòa giải viên cho hơn 100 đại biểu là Tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn các xã.

       

Description: D:\Năm 2021\hình ảnh gửi sở\HN HGCS21.jpg
Description: D:\Năm 2021\hình ảnh gửi sở\HGCS QL.jpg

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn Hòa giải cơ sở

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên pháp luật huyện truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở; tìm hiểu các kỹ năng trong công tác hòa giải như: kỹ năng tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn; kỹ năng phân tích đánh giá; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi, các bước tiến hành hòa giải. Đồng thời, các đại biểu còn được phổ biến các nội dung của Luật An ninh mạng, Luật đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế tại địa phương. 

Đây thực sự là dịp để các hòa giải viên cơ sở nắm rõ các kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải để vận dụng linh hoạt trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Qua đó nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn toàn huyện, góp phần tăng tỷ lệ hòa giải thành công các vụ việc ngay tại cơ sở, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.

    

               

 

 

 

 

Tin liên quan