Huyện Nông Sơn tổ chức kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện Nông Sơn về việc kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành chính năm 2021; Quyết định 4889/QĐ-UBND ngày 05/8/2021của UBND huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2021. Đoàn kiểm tra do ông Mai Văn Bảy, Trưởng phòng Nội vụ làm trưởng đoàn, thành viên được cơ cấu là đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND&UBND huyện liên quan nhiều đến thực hiện công vụ, công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các địa phương nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng.

Từ ngày 28/9/2021 đến 30/9/2021 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 06 xã trên địa bàn huyện. Với phương châm hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong tổ chức các hoạt động kiểm tra. Năm nay, huyện chỉ thành lập 01 Đoàn kiểm tra để kiểm tra các nội dung trong công tác cải cách hành chính có liên quan với nhau, bước đầu đã ghi nhận những hiệu quả tích cực như: Đã giảm từ 02 cuộc kiểm tra xuống còn 01 cuộc kiểm tra, góp phần giảm áp lực cho các địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Đoàn kiểm tra; nhiều nội dung được đánh giá, rà soát trong cùng 01 cuộc kiểm tra, qua đó phát hiện được các hạn chế xuất phát từ một nguyên nhân hoặc những hạn chế có mối liên hệ với nhau, trên cơ sở đó đoàn đưa ra các giải pháp, kiến nghị khắc phục mang tính cụ thể, toàn diện, góp phần quan trọng để tháo gỡ nhiều vấn đề còn khó khăn, vướng mắc tại các địa phương.

Buổi kiểm tra tại xã Phước Ninh

Về kết quả kiểm tra: Nhìn chung, việc thực hiện công vụ và công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành Q-Office đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, nhiều nội dung công việc quan trọng đã được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ. Các địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ và công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện đảm bảo quy định; đặc biệt hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ngày càng được quan tâm đi vào nề nếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức và phục vụ người dân đến giao dịch. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính và niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định hành chính được thực hiện khá đầy đủ, kịp thời. Các xã đã tiến hành cập nhật, cấu hình thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, đã tiếp nhận, số hóa lưu trữ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thông qua phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung của tỉnh, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả trong quản lý, giảm thời gian và chi phí. Nhìn chung các phần mềm dùng chung của tỉnh như Phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung, trang điều hành tác nghiệp đa cấp (đã tích hợp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, ý kiến chỉ đạo và lịch tuần vào trang này) được triển khai thực hiện đảm bảo, hộp thư công vụ, chữ ký số được trang bị đầy đủ. 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các địa phương được kiểm tra còn một số hạn chế sau: Việc triển khai Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã vẫn còn chậm; việc hưởng ứng tham gia tìm hiểu về công tác cải cách hành chính còn hạn chế về số lượng; việc xây dựng dữ liệu phục vụ cho khảo sát hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của một số xã  chưa đảm bảo; việc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra ở một số đơn vị chưa thật sự tốt; một bộ phận cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao, chưa cầu thị, chịu khó tìm tòi, học hỏi để vận hành các phần mềm mới; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các xã chưa được triển khai thực hiện.

Thông qua kiểm tra, các thành viên đoàn đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc tại các địa phương. Bên cạnh đó các thành viên đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại địa phương. Trong thời gian tới đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, văn hóa công sở... nhằm góp phần thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Tin liên quan