Nông Sơn sơ kết KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 28/9, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.