Nông Sơn tổng kết cuộc thi “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “vườn-tường- đường đẹp” năm 2021

Chiều ngày 28/9, UBDN huyện Nông Sơn tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “vườn-tường- đường đẹp” năm 2021.

Sau gần 2 tháng phát động, toàn huyện Nông Sơn có 4 xã tham gia với 3 thôn đăng kí dự thi nội dung “KDC nông thôn mới kiểu mẫu”; 5 hộ gia đình đăng ký nội thi “vườn đẹp”; 9 hộ đăng ký thi “tường rào cổng ngõ đẹp” và 5 tuyến đường đăng ký thi “đường đẹp”. 

(Các KDC và hộ gia đình đạt kết quả cao tại cuộc thi). 

Cuộc thi nhằm vinh danh các thôn, các hộ gia đình có thành tích nổi bật tiêu biểu trong thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện; qua đó, đẩy mạnh việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở thành một phong trào rộng khắp đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế-văn hóa- xã hội-môi trường; góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và xây dựng những làng quê đáng sống. 

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba cho các KDC, hộ gia đình đạt thành tích cao trong cuộc thi “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “vườn-tường- đường đẹp” năm 2021. Trong đó, giải nhất “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” cho KDC thôn Đại Bình; ở nội dung vườn mẫu, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho khu vườn mẫu của hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Khánh - Khu dân cư thôn Đại Bình; giải nhì thuộc về hộ ông Phan Ngộ - Khu dân cư thôn Đại bình và khu vườn của hộ gia đình ông Đặng Sáu - KDC thôn Trung Nam, (Quế Trung).

(KDC thôn Đại Bình đạt giải nhất “khu dân cư NTM kiểu mẫu” năm 2021)

Thông qua cuộc thi cấp huyện, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 2 khu dân cư kiểu mẫu và 5 vườn mẫu, 5 tuyến đường đẹp, 5 tường rào cổng ngõ đẹp tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Tin liên quan