Họp bàn giải pháp đẩy mạnh GPMB các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Nông Sơn

Ngày 22.9, Ban chỉ đạo (BCĐ) bồi thường và giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Nông Sơn tổ chức họp bàn giải pháp đẩy mạnh công tác GPMB các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Thái Bình - Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bồi thường và GPMB huyện chủ trì hội nghị.

Cuộc họp thông qua quyết định thành lập và quy chế làm việc của BCĐ và Tổ giúp việc về đẩy mạnh công tác GPMB các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Theo đó, BCĐ gồm 11 thành viên do đồng chí Thái Bình – Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban, tổ giúp việc gồm 14 thành viên.

Hiện, trên địa bàn huyện Nông Sơn đang thực hiện 31 công trình chuyển tiếp và 11 công trình đầu tư xây dựng mới trong năm 2021. Trong đó có 4 công trình hoàn thành phê duyệt quyết toán và 6 công trình hoàn thành đang lập thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

Về công tác thực hiện bồi thường, GPMB, đối với công trình cầu Nông Sơn hiện đã bàn giao 100% phạm vi GPMB cho chủ đầu tư triển khai thi công, chỉ còn vướng một số vật kiến trúc thuộc hành lang tuyến thôn Trung Thượng chưa lập được phương án hỗ trợ. Đối với đường dây 500kV, còn 11 hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi hành lang tuyến và móng trụ điện chưa thống nhất nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tính đến đầu tháng 9, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng ở Nông Sơn đạt 44%.

Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ phân tích những khó khăn trong công tác GPMB, thảo luận phương án đẩy mạnh GPMB, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, nhanh chóng tạo mặt bằng sạch để triển khai xây dựng, góp phần đảm bảo các công trình đưa sử dụng đúng tiến độ và chất lượng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Thái Bình - Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bồi thường và GPMB huyện nhấn mạnh việc bàn giao mặt bằng để xây dựng các công trình đúng tiến độ là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Vì vậy, cần xây dựng kế hoạch GPMB một cách bài bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án, công trình, ưu tiên các công trình trọng điểm trước. Quá trình GPMB phải được triển khai rõ ràng, công khai, minh bạch, chính xác. Tăng cường đối thoại, gặp gỡ, trao đổi với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân với mục tiêu lớn nhất là người dân được hưởng lợi. 

Đồng chí Thái Bình yêu cầu mỗi thành viên trong BCĐ, tổ giúp việc cần đề cao trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Để thực hiện tốt công tác GPMB cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy, chính quyền địa phương đến mặt trận và các đoàn thể. Đồng thời, huy động và điều phối các lực lượng tham gia GPMB một cách khoa học để công tác GPMB đạt hiệu quả cao nhất.