Bế mạc huấn luyện tự vệ năm 2021

Chiều ngày 17.9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức bế mạc huấn luyện tự năm 2021.

Sau 5 ngày, các chiến sỹ tự vệ thuộc 4 đơn vị: Tự vệ Than-Điện Nông Sơn; tự vệ  Huyện ủy; Tự vệ HĐND&UBND huyện, Tự vệ Trung Tâm y tế huyện được nghiên cứu, học tập các nội dung về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển và Luật Biển Việt Nam, tuyên bố ứng xử các bên ở biển Đông. Thực hành các khoa mục như điều lệnh đội ngũ, quân y, phòng hóa, phòng thủ dân sự, công sự ngụy trang, chiến thuật dân quân tự vệ, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ bộ binh, tập bài bắn 1 súng AR15 và ném lựu đạn xa, trúng đích.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Trần Đình Đông – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nông Sơn chúc mừng thành tích chung của các chiến sĩ tự vệ đạt được sau thời gian huấn luyện. Đồng thời, đề nghị các chiến sĩ tự vệ sau đợt huấn luyện này tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thêm các nội dung về Luật Dân quân tự vệ; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của chính quyền và Bộ CHQS cấp trên; tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật; dựa vào dân, phát huy sức mạnh của toàn dân và hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người chiến sĩ tự vệ bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng và tài sản của Nhân dân. 

Tại buổi bế mạc, Ban CHQS huyện đã  khen thưởng 1 đơn vị,  4 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và huấn luyện đợt này.