Ban CHQS huyện Nông Sơn tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng tham gia huấn luyện tự vệ năm 2021.

Ngày 17.9, Ban CHQS huyện Nông Sơn tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện năm 2021.

Tham gia đợt huấn luyện có 60 đồng chí thuộc các đơn vị Tự vệ Than-Điện Nông Sơn; Tự vệ Huyện ủy; Tự vệ HĐND&UBND huyện, Tự vệ Trung Tâm y tế huyện. Với mỗi đồng chí dân quân tự vệ tham gia bắn 3 viên với tư thế nằm bắn. Đợt kiểm tra bắn đạn thật là dịp đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ kỹ năng sử dụng vũ khí của lực lượng dân quân; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tâm lý cho chiến sĩ, nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả kiểm tra bắn đạn thật của lực lượng  tự vệ của 4 đơn vị tự vệ có 24 đồng chí đạt loại giỏi, 13 đồng chí đạt loại khá, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.Đồng chí Trần Xuân Thắng - đơn vị tự vệ HĐND&UBND huyện và đồng chí Nguyễn Nhật Trung - đơn vị tự vệ Huyện ủy đạt điểm tuyệt đối trong đợt kiểm tra bắn đạn thật lần này.