Nông Sơn: Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Ngày 14.9, xã Quế Lâm huyện Nông Sơn tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Bí thư Huyện ủy - Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Hòa dự buổi diễn tập.

Nội dung diễn tập được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển  địa phương vào các tình trạng  quốc phòng an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.  Giai đoạn 2  tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quế Lâm được điều chỉnh về thời gian, nội dung diễn tập để phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung diễn tập được điều chỉnh tập trung vào những nội dung cuộc họp chính của khối Đảng, chính quyền trong từng giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện để thể hiện rõ về phần vận hành cơ chế và thông qua các kế hoạch của khối Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể; xử lý tình huống quốc gia (A2). Mục đích của diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu; công tham mưu xử lí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa khẳng định: Đây là nhiệm vụ cính trị trọng tâm và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện, tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ, phương án tác chiến, nhằm tạo thế chủ động, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.  Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Đạo diễn và khung tập xã Quế Lâm nắm chắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập; điều hành diễn tập vận hành cơ chế, giải quyết các vấn đề huấn luyện phải sát thực tế của địa phương, tình huống chiến đấu giả định. Các vấn đề huấn luyện trong từng nội dung tập yêu cầu khung diễn tập xã phải chấp hành đúng thời gian, từng vai diễn phải gắn mình vào trong từng trạng thái chuyển của địa phương qua các giai đoạn diễn tập. Quá trình diễn tập phải đảm bảo bí mật, an toàn…