Quế Trung tổ chức xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2022

Ngày 9.9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Trung tổ chức xét duyệt thực lực tuyển quân và triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Theo danh sách thực lực thanh niên do BCH Quân sự xã tổng hợp, toàn xã có 440 thanh niên trong độ tuổi xét duyệt, trong đó có 7 thanh niên được miễn, 340 thanh niên tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ Quân sự theo quy định. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Quế Trung đã rà soát các nội dung, tiêu chí theo quy định và đã xét duyệt đạt 93 thanh niên để chuẩn bị các điều kiện gọi khám nghĩa vụ quân sự theo quy định trong thời gian đến.

Năm 2022, Quế Trung tiếp tục thực hiện theo phương thức làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành công tác tuyển quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu.

Đại tá Nguyễn Quyết Chiến - Phó Tham mưu trưởng BCH Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

                                                           

Tin liên quan