Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội

Sáng ngày 9.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội. Bà Trần Thị Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Thời gian qua,  các cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng, dư luận trong nhân dân; tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phản ánh về những thuận lợi, khó khăn và kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên trong quý III/2021. Đồng thời, có những đề xuất, kiến nghị để trong thời gian đến công tác nắm bắt DLXH của cộng tác viên được tốt hơn: Một là, cần tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên nắm bắt DLXH cấp cơ sở; hai là, cần có sự giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm trong nắm bắt DLXH của các cộng tác viên, giữa các địa phương; ba là, cần có sự hỗ trợ về mặt kinh phí cho cộng tác viên nắm bắt DLXH của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở hoạt động.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã đề nghị các công tác viên dư luận xã hội của MTTQ huyện cần nắm chủ động nắm bắt tình hình dư luận nhân dân về các vấn đề xã hội, đặc biệt về những vấn đề đang được dư luận nhân dân quan tâm trên địa bàn huyện, để tổng hợp và kiến nghị với cấp uỷ Đảng chính quyền kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội./.