Nông Sơn đánh giá tình hình phát triển KTXH tháng 8/2021

Chiều ngày 8/9, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa chủ trì hội nghị.