Kết luận của đồng chí Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 07/9/2021, đồng chí Thái Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực; đồng chí Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 5713/QĐ-UBND ngày 31/8/2021. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện thông qua dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và địa phương; đồng chí Thái Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kết luận như sau:

I. Đánh giá chung: Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đánh giá cao các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các địa phương và toàn thể nhân dân trong thời gian qua đã tham gia tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và Thành phố Đà Nẵng diễn biến hết sức phức tạp, khó kiểm soát, số ca trong cộng đồng tăng nhanh; một số địa phương giáp ranh với huyện đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng đến nay huyện Nông Sơn vẫn kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh, góp phần tích cực trong việc hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

II. Quan điểm và mục tiêu của huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh là thực hiện đồng bộ và quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để phòng bệnh, giữ vững vùng xanh cho đến khi phủ đủ vắc xin cho toàn thể người dân. Để giữ vững vùng xanh thì phải thực hiện: mỗi khu dân cư, mỗi tổ, mỗi thôn, mỗi xã là vùng xanh. Để thực hiện được mục tiêu đó phải xác định và thực hiện hiệu quả phương châm chống dịch “Mỗi xã là pháo đài, mỗi người dân là chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống dịch; Người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải bình tĩnh xử lý, không hoang mang, lo lắng đối với dịch Covid-19. 

Trong thời gian dịch bệnh đang được kiểm soát tốt cần phải đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là các công trình, dự án. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Để tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian đến, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện và UBND các xã triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Mỗi thành viên trong Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tất cả lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn huyện phải nắm rõ các chủ trương, kế hoạch, kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ trên địa bàn huyện. Cần phối hợp triển khai đồng bộ, thông suốt, kịp thời và nhịp nhàng. Dứt khoát không có tư tưởng chủ quan, lơ là khi dịch bệnh đi qua và khi dịch bệnh chưa đến.

2. Các xã khẩn trương kiện toàn, thành lập lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng Ban chỉ đạo và tổ chức họp phân công cụ thể cho các thành viên để triển khai ngay công tác phòng, chống dịch.

3. Cơ bản thống nhất với dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Văn phòng HĐND&UBND huyện) tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh nội dung, sớm ban hành để Ban Chỉ đạo đi vào hoạt động; hàng tuần cập nhật công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo, nhất là về số ca nhiễm, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, công tác kiểm soát phương tiện, con người ra, vào huyện, công tác tiêm vắc xin, công tác hỗ trợ… Các trưởng tiểu ban tổ chức họp, phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện.

4. Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt việc tiêm vắc xin ngay khi được phân bổ, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định và an toàn.

5. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân, đặc biệt là đối với người dân tham gia tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

6. Mặt trận và các đoàn thể huyện tiếp tục vận động hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch, nhất là thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; vận động các nguồn lực hỗ trợ tại khu cách ly tập trung và các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì việc tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Thực hiện theo Công văn số 491-CV/TU ngày 06/9/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện có kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ với Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong điều kiện và khả năng của huyện.

7. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo thành lập khu cách ly tập trung và có phương án đảm bảo việc cách ly phòng, chống dịch trong điều kiện bão, lũ chia cắt trên địa bàn huyện.

8. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã phải trực tiếp chỉ đạo nắm bắt tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn; quan tâm thăm hỏi, động viên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân trở về từ vùng dịch; tuyệt đối không để người dân thiếu đói; Các địa phương khẩn trương phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh&Xã hội khảo sát ngay nhu cầu việc làm đối với công dân về từ vùng dịch và lập danh sách đối với những công dân đã hoàn thành cách ly tập trung và các nhóm đối tượng khác để lập hồ sơ hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn thành trước ngày 17/9/2021.

9. UBND huyện đảm bảo việc giải quyết kịp thời nguồn kinh phí liên quan đến phòng, chống dịch. 

10. Đề nghị cơ quan thường trực BCĐ thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh ở các địa phương ngoài huyện để tham mưu BCĐ kịp thời điều chỉnh hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn cho phù hợp.

11. Đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV và Huyện ủy viên được phân công phụ trách xã tăng cường nắm tình hình cơ sở, phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Giao đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực trực tiếp điều hành công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm quyết định các vấn đề liên quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những việc cấp bách, quan trọng báo cáo với Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo để cùng bàn bạc, giải quyết.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Thái Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tin liên quan