5.300 học sinh Nông Sơn bước vào năm học mới 2021-2022

Ngày 5.9, các trường học từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn huyện Nông Sơn tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022.

Năm học mới 2021-2022, 14 trường học trên địa bàn huyện Nông Sơn đón nhận khoảng 5.300 em học sinh ở các cấp học. Trong đó có hơn 4.600 học sinh với 186 lớp học ở các bậc mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, 682 học sinh cấp trung học phổ thông. Lễ khai giảng năm học mới ở các trường diễn ra trang trọng, gọn nhẹ, đảm bảo phòng chống dịch; chủ yếu là học sinh đầu cấp tập trung, còn học sinh giữa cấp thì cử đại diện cán sự lớp tham dự.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Nông Sơn được kiểm soát tốt do đó các trường tổ chức dạy học trực tiếp. Để học sinh bước vào năm học mới an toàn, 100% trường học triển khai thưc hiện tốt các biện pháp phòng dịch ngay từ lễ khai giảng như sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang,…. Đồng thời mỗi trường phân bố các khối lớp học vào hai buổi sáng và chiều, giờ ra chơi hạn chế học sinh ra ngoài,.. để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.