Tập huấn phần mềm giảng dạy trực tuyến cho giáo viên

Trong hai ngày 25 và 26.8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với VNPT, Trường Tiểu học Hoàng Diệu tổ chức lớp tập huấn phần mềm giảng dạy trực tuyến VNPT E-Learning cho 51 giáo viên nhà trường.