Về nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông báo số 4875/TBLĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông báo số 363/TB-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh, UBND huyện thông báo:

  1. Ngày Quốc khánh 02/9 năm nay, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong huyện được nghỉ làm việc 02 ngày, thứ Năm - ngày 02/9/2021 và thứ Sáu - ngày 03/9/2021. Như vậy, được nghỉ liên tục 04 ngày, từ ngày 02/9/2021 đến hết ngày 05/9/2021.
  2. Các doanh nghiệp căn cứ quy định thời gian nghỉ lễ, tết tại Điều 112 của Bộ luật Lao động, Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chế độ tuần làm việc của đơn vị mình, thực hiện cho người lao động nghỉ lễ phù hợp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
  3. Các đơn vị bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu phải làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên thì Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp căn cứ vào ngày nghỉ hàng tuần để bố trí nghỉ bù cho phù hợp.
  4. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có kế hoạch phân công trực, bảo vệ và thực hiện nghiêm túc lịch trực, bảo vệ để xử lý kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19 và những công việc đột xuất trong những ngày nghỉ lễ.
  5. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày lễ 2/9 và thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19. Các địa phương tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trong ngày lễ./.

 

Tin liên quan