Nông Sơn: Sưu tầm tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về sưu tầm, hệ thống và sử dụng những tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy. Tổ Sưu tầm tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng của Huyện ủy cùng cơ quan Huyện đoàn và Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Sơn Viên đã sưu tầm được một số hiện vật quý.

Đồng chí Đỗ Xuân Dự, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Lộc - người hiến tặng hiện vật cho biết, đây là những vật dụng trong thời chiến như bình đông nước, vỏ đạn, ống đèn sáng phát tín hiệu, mũ cối, nòng pháo M72, hũ đựng gạo, bình nhớt dưỡng súng, cối, chày, vá bới cơm, bảng tên lính Mỹ, vỏ đạn…

Trong thời gian đến, Tổ Sưu tầm cùng với cơ quan liên quan và các xã tiếp tục tìm hiểu trong nhân dân, các gia đình có công cách mạng còn lưu giữ những hiện vật chiến tranh để tiến hành thu nhận. Trên cơ sở hiện vật được tiếp nhận, Tổ Sưu tầm sẽ tham mưu Huyện ủy tổ chức lễ bàn giao hiện vật để trưng bày.

Đây là những hiện vật quý còn được lưu giữ tại địa phương, chắc rằng trong nhà của người dân trên địa bàn huyện vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật. Hi vọng sẽ sưu tầm được nhiều hơn để trưng bày. Qua đó, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh của quân và dân huyện Nông Sơn cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.

Tin liên quan