Nông Sơn: tỉnh làm việc về xây dựng NTM xã, huyện giai đoạn 2021-2025

Cuối tuần qua, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam do ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với huyện Nông Sơn và 3 xã: Quế Lâm, Ninh Phước và Phước Ninh về Đề án hỗ trợ xây dựng NTM xã, huyện giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện đồng chủ trì.

Đến nay tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM của các xã trên địa bàn huyện là 98 tiêu chí, bình quân 16,3 tiêu chí/xã. Cụ thể: Xã Quế Lộc: 19 tiêu chí, Quế Trung: 19 tiêu chí, Sơn Viên: 19 tiêu chí . Còn lại xã Phước Ninh 16 tiêu chí, xã Ninh Phước 12 tiêu chí, xã Quế Lâm 13 tiêu chí .03 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đã được công nhận, 02 Khu dân cư NTM kiểu mẫu không đạt chuẩn theo kế hoạch năm 2020. Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được xây dựng, nâng cấp, mở rộng tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, kích thích sản xuất phát triển. Các công trình giao thông, kênh mương thủy lợi được đầu tư  phục vụ sản xuất. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư đáp ứng ngày một tốt hơn công tác dạy và học, khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa thể thao của người dân...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận đưa ra một số tồn tại, hạn chế như:  Đời sống người dân còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực từ dân trong việc xây dựng NTM còn thấp, chủ yếu là sự đóng góp đất đai, vật kiến trúc, cây cối hoa màu để thực hiện việc giải tỏa xây dựng công trình; tham gia đóng góp ngày công lao động trong việc xây dựng đường GTNT, kênh mương nội đồng… Sự vào cuộc của các ngành, các cấp chính quyền địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt, vẫn còn mang tính chất hình thức. Sự phối hợp triển khai Chương trình NTM của một số phòng, ban vẫn còn chưa đồng bộ…