Sơn Viên công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Sơn Viên vừa tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Hang Hố Lù xã Sơn Viên.

Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Giai đoạn 2016-2020) với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, cùng với sự hỗ trợ nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, huyện, đến nay Sơn Viên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, Sơn Viên có tổng nguồn lực huy động gần 80 tỷ đồng để thực hiện chương trình này, trong đó: vốn ngân sách nhà nước chiếm hơn 60%, còn lại là vốn tín dụng và đóng góp của nhân dân địa phương.

Bên cạnh đó, địa phương còn đầu tư hệ thống giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; kênh mương thủy lợi kiên cố hóa giúp chủ động nước tưới gần 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn, thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,79%; 83% người dân tham gia đốn BHYT…

Đến nay, khu dân cư Thôn Trung Yên đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ nét, nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ trong nông nghiệp, nông dân mang lại hiệu quả cao, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp ưu thế của địa phương. Kết cấu hạ tầng cơ bản được hoàn thiện; hệ thống chính trị của xã được giữ vững; quốc phòng, an ninh được ổn định.

Dịp này, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Hang Hố Lù cho Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Sơn Viên

Xã Sơn Viên đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM
Xã Sơn Viên đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Tin liên quan