Hướng dẫn cài đặt Mail công vụ trên điện thoại chạy Hệ điều hành Android

1. Trên điện thoại kích vào biểu tượng Gmail

Chọn tài khoản đăng nhập
Chọn tài khoản đăng nhập
Kích vào Thêm một tài khoản khác
Kích vào Thêm một tài khoản khác
Kích Khác
Kích Khác
Nhập địa chỉ Email công vụ
Nhập địa chỉ Email công vụ
Chọn Thiết lập thủ công
Chọn Thiết lập thủ công