Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ file Excel sang file Word để đính kèm file dự thảo trong Q-Office mới

Bước 1: Chúng ta bôi đen vùng dữ liệu thực hiện copy Ctrl + C
bảng tính từ file Excel 

Bước 2: Mở file word cần dán và nhấn lệnh Ctrl + V trên bàn phím

.
.

Bước 3: Điều chỉnh bảng tính để tự động bảng vừa với trang giấy

Bấm chuột vào bất kỳ ô nào trong bảng ==>  sau đó chọn Tab Layout  ==> Chọn lệnh AutoFit ==> Chọn AutoFit Window như hình bên dưới

.
.
Tiếp theo các bạn kéo các cột trong bảng để cho vừa mắt và đẹp hơn 

.
.
Kết quả sau khi sử dụng
.
.

Tin liên quan