Hướng dẫn cài đặt phần mềm để ký số trên Q-Office mới

1. Cài đặt trình điều khiển thiết bị (USB token).
B1. Truy cập webiste https://ca.gov.vn/
B2. Kích chọn Mục "TẢI PHẦN MỀM" ở cuối trang
B3. Chọn tải "Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01" tuỳ theo Hệ điều hành Windows là 32bit hay 64bit, (tra cứu trên Google.com để biết cách kiểm tra Windows đang sử dụng là 32bit hay 64bit)
B4. Tải về tiến hành cài đặt bình thường(theo hướng dẫn tại https://dvc.ca.gov.vn/video-huong-dan-cai-dat-su-dung)

2. Cài đặt Chương trình ký số 

Tải hướng dẫn ký số tại đây.

Tin liên quan