Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao

Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao

B1. Sau khi có văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND huyện, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND căn cứ văn bản chỉ đạo, truy cập vào phần mềm giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao chọn "Tạo mới công việc"
.
.
Chuyên viên Văn phòng tiến hành nhập nội dung vào công việc mới tạo - sau đó bấm "Lưu"
B2. Chọn phòng ban xử lý, nội dung ý kiến chỉ đạo của TT. HĐND hoặc LĐ.UBND, thời gian hoàn thành công việc; Chọn phòng ban phối hợp, người giám sát (nếu có)
Nếu Văn bản chỉ đạo cùng lúc chỉ đạo nhiều cơ quan thực hiện thì sau khi chọn cơ quan thứ nhất, nhấp "Thêm công việc khác" để giao việc cho cơ quan thứ 2, tương tự cho các cơ quan khác.
.
.
Sau khi hoàn thành xong các bước bấm "Chuyển xử lý"
Kết thúc bước tạo công việc để chuyển cho cơ quan chuyên môn xử lý
Khi cơ quan chuyên môn truy cập vào phần mềm giám sát sẽ hiển thị công việc do Chuyên viên tại Văn phòng HĐND&UBND huyện tạo trên cơ sở văn bản chỉ đạo của TT.HĐND, LĐ.UBND giao cho các cơ quan chuyên môn (như hình)
.
.
Bộ phận Văn thư hoặc cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được phân công xử lý công việc trên phần mềm tiến hành xử lý công việc như sau:
Bước 1.: Nhấp chọn "Cá nhân xử lý", sau đó chọn công việc cần xử lý.
.
.
Sau đó nhập nội dung báo cáo và đính kèm file báo cáo sau khi đã ban hành tại cơ quan sau đó nhấp chọn "Báo cáo kết quả"
Nếu công việc có cơ quan phối hợp, Cơ quan phối hợp vào phần mềm giám sát và tương tự chọn công việc phối hợp, xử lý công việc xong nhấp chọn "Gửi ý kiến" để chuyển thông tin cho Cơ quan chủ trì tham mưu.
.
.
Sau khi cơ quan chuyên môn báo cáo kết quả, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra kết quả, sau đó nhấp vào "Duyệt báo cáo". Lúc này công việc kết thúc
.
.

Tin liên quan