Hội thảo mô hình trồng cây ăn quả gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Ngày 17.12, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trồng cây ăn quả trong vườn nhà gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Mô hình trồng cây ăn quả trong vườn nhà gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được triển khai từ tháng 4.2018, có 35 hộ dân tham gia với diện tích 3ha ở thôn Lộc Tây (xã Quế Lộc), thôn Trung Yên (xã Sơn Viên), thôn Đại Bình (xã Quế Trung). Tham gia mô hình, các hộ tham gia được tập huấn và triển khai trồng mít Thái Lan xen cây chuối mốc nuôi cấy mô, kỹ thuật ủ men Tricoderma,.. Theo đó, mít được trồng với mật độ 400 cây/ha, cự ly hàng cách hàng là 5m, cây cách cây 5m, trồng xen cây chuối mốc cây mô xung quanh vườn trồng mít. Sau 20 tháng triển khai, đến nay, cây mít sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống hơn 90%, bắt đầu cho trái; cây chuối trổ buồng trung bình 6-7 nãi/buồng. Dự tính sang năm thứ 3, mít sẽ cho trái ổn định hai đợt, bình quân 5 trái/cây/đợt. Tổng thu từ chuối và mít là 20,1 triệu đồng/sào, trừ chi phí còn lãi 16,5 triệu đồng/sào.

Việc triển khai mô hình trồng cây ăn quả gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu góp phần chỉnh trang vườn nhà, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần giảm nghèo, hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở các địa phương.