Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại Quế Trung

Ngày 17.12, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Nam tổ chức thẩm định kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Quế Trung (huyện Nông Sơn).

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị xã Quế Trung vào cuộc, tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, xã Quế Trung đã huy động 60,6 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đến nay, cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Bê tông hóa đạt chuẩn 5,51km đường trục xã, liên xã, tỷ lệ 100%; 27,4km đường trục thôn, đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 39,1 triệu đồng/người, đời sống nhân dân được nâng cao rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,58%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 90,3 %, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,9%, 100% số hộ gia đình trong xã được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% số hộ dùng điện, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn,... Văn hóa - xã hội, môi trường được quan tâm, chú trọng. Đến nay, xã Quế Trung đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu Đại Bình đạt 10/10 tiêu chí.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với báo cáo kết quả thẩm tra đề nghị xét công nhận xây dựng NTM của xã Quế Trung, đủ điều kiện để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.