Khánh thành Nhà văn hòa thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc

Ban Nhân dân thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc vừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình nhà văn hóa thôn.
Nhà văn hóa thôn Lộc Trung được khởi công xây dựng từ 10/2018 với thiết kế cấp 4, mái lợp tôn, có diện tích sử dụng 230m2, sân đổ bê tông, cổng, tường rào bao quanh. Tổng kinh phí xây dựng công trình hơn 600 triệu đồng, trong đó kinh phí của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ 418 triệu đồng; kinh phí huyện hỗ trợ 119 triệu đồng; xã hỗ trợ gần 20 triệu đồng; bà con nhân dân địa phương đóng góp gần 60 triệu đồng. Sau gần 9 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhân dịp chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).
Công trình nhà văn hóa thôn Lộc Trung hoàn thành được đưa vào sử dụng sẽ là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao của nhân dân, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương và đây cũng là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân dân. Thông qua các hoạt động tại nhà văn hóa nhân dân có điều kiện được giao lưu văn hóa; được tiếp nhận thông tin và chuyển giao khoa học công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tin liên quan