Nông Sơn đạt 96 tiêu chí xây dựng NTM, bình quân 13,71 tiêu chí/xã

Sáng ngày 18/10, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2010-2020

Ngày từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện không ngừng nỗ lực, tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình này. Sau 10 năm, Nông Sơn đã huy động được hơn 916 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng NTM; trong đó, nguồn vốn trực tiếp của Chương trình hơn 95 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 760 tỷ đồng, vốn đóng góp của người dân hơn 13 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ là hơn 82 tỷ đồng...Vận động nhân dân hiến hơn 100.000m2 đất, hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp gần 22km đường giao thông nông thôn; 40km kênh mương nội đồng, 8 công trình thủy lợi hóa đất màu và 12 công trình thủy lợi nhỏ; 4 công trình nhà văn hóa xã, 22 nhà văn hóa thôn, 12 khu thể thao xã, thôn;  42 công trình trường học,...Bên cạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, huyện còn thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân thông qua các chương trình như: chương trình 135, chương tình khuyến nông-khuyến công; chương trình tầm nhìn thế giới… đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Đến nay, toàn huyện đạt được 96 tiêu chí, bình quân 13,71 tiêu chí/xã, tăng 94 tiêu chí so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,135, giảm 48,17% so với năm 2011; 100% người dân tham gia Bảo hiểm y tế; trên 89,5% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Dịp này, UBND huyện Nông Sơn đã khen thưởng cho 5 tập thể, 8 cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; đồng thời trao giấy chứng nhận OCOP sản phẩm Bưởi trụ Đại Bình cho HTX Nông nghiệp - Du lịch - Dịch vụ Đại Bình đạt chuẩn 3 sao tại cuộc thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm năm 2018.

UBDN huyện Nông Sơn Khen thưởng cho 5 tập thể, 8 cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dụng NTM, giai đoạn 2010-2020
UBDN huyện Nông Sơn Khen thưởng cho 5 tập thể, 8 cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dụng NTM, giai đoạn 2010-2020