Xã Quế Lộc (Nông Sơn) đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới

UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp và các chương trình NN&PTNT năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2019 và nhiệm vụ sản xuất năm 2018-2019.

Trong năm 2018, trên địa bàn huyện Nông Sơn có tổng diện tích cây lương thực có hạt hơn 2.800ha (đạt 103,6% kế hoạch), tăng 1,1% so với năm 2017, năng suất cây lúa bình quân 51,3 tạ/ha, cao hơn năm trước 3,2 tạ/ha, tăng 2,25% so với năm 2017; cây ngô năng suất bình quân đạt 48,6tạ/ha, giảm 1,7% so với năm 2017; các loại cây trồng và hoa màu khác đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra …Về tình hình chăn nuôi, nhờ chú trọng đúng mức công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh nên duy trì được tổng đàn gia súc gia cầm và nâng cao về chất lượng đàn. Kinh tế vườn và trang trại phát triển mạnh trong nhân dân; công tác giao khoán, khoanh nuôi, phòng cháy chữa cháy rừng được chú trọng. Triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nông thôn góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan, đến nay toàn huyện đạt được 87 tiêu chí, bình quân đạt 12,42 tiêu chí/xã; trong đó xã Quế Lộc đã đạt 19/19 tiêu chí, thôn Lộc Trung đã được công nhân đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị, huyện Nông Sơn bàn các giải pháp triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019, đặc biệt là tập trung cao cho chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2018-2019 và nhân rộng các mô hình cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế.

Tin liên quan