Nông Sơn 5,4 tỷ đồng xây dựng tuyến GTNT

Chiều ngày 11/7, UBND huyện Nông Sơn cùng đơn vị thi công là Công ty TNHH Nhật Duy (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Đường từ tuyến ĐT 611 đến Trường THCS xã Quế Lộc.
Công trình Đường từ tuyến ĐT 611 đến Trường THCS xã Quế Lộc có quy mô đầu tư với tổng chiều dài toàn tuyến là 780m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng, dày 24cm, nền đường đắp đất. Hệ thống thoát nước toàn tuyến gồm 4 cống tròn, 4 cống họp, mương thủy lợi; tổng vốn đầu tư là gần 5,4 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Sau hơn 1 năm thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Tin liên quan