Phước Ninh: phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

Chiều ngày 1.2, UBND xã Phước Ninh phối hợp với Công an huyện Nông Sơn tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại thôn Bình Yên.

Tại buổi lễ, quần chúng nhân dân được thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phòng chống các loại tội phạm; tình hình tai nạn giao thông và vi phạm luật giao thông đường bộ của người dân nói chung và trên địa bàn xã Phước Ninh nói riêng. Bên cạnh đó, nhân dân cũng được phổ biến các nội dung về công tác quản lý và bảo vệ rừng, công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021,…

Đông đảo nhân dân tham gia Lễ phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"