Nông Sơn: Triển khai nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018

Nông Sơn: Triển khai nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018

Vừa qua, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Trung chủ trì hội nghị.