Tuyên truyền Chỉ thị 05 và chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho ĐVTN xã Quế Ninh

Xác định công tác giáo dục chính trị, rèn luyện tác phong, đạo đức, lối sống cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn

Đoàn xã Quế Ninh phối hợp với Hội CCB xã đã tổ chức triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”. Đồng thời, tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền và tập huấn một số kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội. Tham dự có đồng chí Bùi Xuân Trung, UVBTV– Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Trương Quang Thơm – PCT. Hội LHTN huyện, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN xã và hơn 40 ĐVTN trên địa bàn xã tham dự.

Đồng chí Bùi Xuân Trung tuyên truyền Chỉ thị 05 và chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho ĐVTN xã Quế Ninh

Đồng chí Bùi Xuân Trung tuyên truyền Chỉ thị 05 và chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho ĐVTN xã Quế Ninh

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Bùi Xuân trung thông tin  cho thế hệ trẻ về đạo đức cách mạng, tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tình hình về biển đảo, biên giới đất liền, chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên được tập huấn một số kỹ năng cơ bản về công tác Đoàn – Hội – Đội.

Đồng chí Trương Quang Thơm tấp huấn kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội cho ĐVTN xã Quế Ninh
Đồng chí Trương Quang Thơm tấp huấn kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội cho ĐVTN xã Quế Ninh
Qua hội nghị này đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Quế Ninh thời kỳ mới “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Tin liên quan