Hướng dẫn đăng tin/bài trên Cổng TTĐT huyện

Để thuận lợi trong việc cộng tác tin/bài viết với BBT website huyện. Ban quản trị website huyện hướng dẫn cụ thể cách đưa tin bài lên trang Thông tin điện tử huyện Nông Sơn như sau.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào khung đăng nhập trên giao diện trang chủ Cổng TTĐT
Bước 2: Sau Khi đăng nhập, ngay trên Menu chính có thêm mục Quản trị (Như hình
Sau đó Anh/chị Chọn mục Quản trị -> Quản lý tin