Thông báo tạm ngưng cung cấp điện ngày 12/8/2017

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện ngày 12/8/2017

Từ 07.30 đến 14.30 ngày 12/8/2017 Tại khu vực Than điện Nông Sơn, Trung tâm Y tế huyện  Nông Sơn  sẽ tạm ngưng cung cấp điện để công tác.
Tải Thông báo chi tiết đính kèm: thngbomtinnngsn12.8.pdf

Tin liên quan