Nông Sơn: diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017

Trong hai ngày 31.7 và 1.8, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Nông Sơn phối hợp với xã Quế Trung tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017 .

Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các tình trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành tác  chiến phòng thủ.“ Trung đội dân quân cơ động phục kích đánh địch hành quân chiến đấu có sử dụng đạn hơi thuốc nổ”.