Nông Sơn: nhiều tấm gương trong phong trào thi đua yêu nước

Thưa quý vị và các bạn! Cùng với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam và các ngày lễ lớn trong năm. Năm 2016, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế ¬ xã hội của huyện. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý…

Nội dung bài viết sau của Phóng viên Minh Thông sẽ phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, kỷ niệm 42 năm ngày chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (18/7/1974 - 18/7/2016). Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các đoàn thể ở huyện, UBND huyện đã phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương kịp thời khắc phục những khó khăn, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đạt được những kết quả nhất định.

Năm 2016, phong trào thi đua yêu nước của huyện Nông Sơn đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện, tạo động lực thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn duy trì ở mức cao, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực về diện mạo nông thôn mới. Năm 2016, Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện là 1.085 tỷ đồng, đạt 100,1%KH, tăng 12,1% so với cùng kỳ; trong đó: Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản là 193,7 tỷ đồng, đạt 98,9%KH, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng là 499,2 tỷ đồng, đạt 101,6%KH, tăng 12,9% so với cùng kỳ, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 310,4 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại - dịch vụ là 392,1 tỷ đồng, đạt 101,3%KH, tăng 15,29% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 47,907 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 500 lao động tại địa phương, đạt 100% kế hoạch giao; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 (theo số liệu sơ bộ) là 34,41%, giảm 20,05% so với năm 2015…Kinh tế vườn và trang trại phát triển mạnh trong nhân dân, nhất là phong trào trồng rừng kinh tế. Triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nông thôn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tình hình an ninh quốc phòng đảm bảo. Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai có hiệu quả. Nhiều cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực về ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao… Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng.

Trong năm 2016, huyện Nông Sơn có 12 đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể “Lao động xuất sắc”; 5 tập thể, 9 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 06 đơn vị được UBND tỉnh tuyên dương và tặng Cờ thi đua. Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho 35 tập thể, 97 cá nhân; danh hiệu Lao động tiên tiến cho 61 tập thể; 676 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 105 CBCCVC. Giấy khen Chủ tịch UBND huyện về thành tích chuyên đề, đột xuất (161 tập thể, 207 cá nhân). Huyện đã có 01 mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng";  28 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; 01 gia đình được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2015; 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Cũng tại buổi lễ, UBND huyện đã trao danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân mẹ Nguyễn Thị Quyết (xã Quế Phước) vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; trao tặng 30 huy hiệu vì sự ngiệp xây dựng và phát triển Quảng Nam. 37 tập thể, 223 cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiến tiến, 78 đồng chí tặng giấy khen và 49 đồng chí được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước trong năm 2017, huyện Nông Sơn xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác và phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới…Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, trong từng thời gian; đồng thời phải chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp đặt ra. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, kiên quyết chống bệnh thành tích.

Tin liên quan