HĐND tỉnh tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII, chiều 26.4, HĐND tỉnh họp phiên tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2011-2016.

Mở đầu phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Tâm, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đã quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. HĐND tỉnh đã ban hành 204 Nghị quyết, hầu hết các nghị quyết đều sát, đúng với thực tiễn kinh tế - xã hội, cuộc sống của nhân dânHoạt động giám sát được đổi mới cả nội dung lẫn hình thức và ngày càng đem lại nhiều kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 2 đợt lấy phiếu theo Nghị quyết 35 của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, đảm bảo quy trình, thủ tục và nguyên tắc tập trung dân chủ; Kết quả lấy phiếu đã phản ánh sát thực tiễn, làm cơ sở để đánh giá mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu tín. Chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh có nhiều tiến bộ về nội dung, quy trình, thủ tục, thời gian tiến hành, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tiến hành 16 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường kỳ, 03 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp bất thường; HĐND tỉnh đã duy trì tốt mối quan hệ phối hợp công tác hiệu quả với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội…. Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua còn những hạn chế cần khắc phục như:  một vài kỳ họp còn bị động, chuẩn bị chậm và chưa đảm bảo; Vẫn còn một số đề án, báo cáo chuẩn bị chưa chu đáo, tài liệu kỳ họp gởi đại biểu còn chậm; Một số kỳ họp chất vấn chưa sôi nổi, trả lời chất vấn còn vòng vo, né tránh trách nhiệm, thực hiện lời hứa chậm. Hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp chưa nhiều, nội dung chưa sâu, phương thức giám sát chưa thực sự đổi mới, một số trường hợp chỉ dừng lại ở việc kết luận và nêu kiến nghị; những vấn đề có tính bức xúc mà cử tri quan tâm được phát hiện qua giám sát chưa trình HĐND xem xét, ra nghị quyết. Thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau giám sát dẫn đến hiệu quả giám sát chưa cao; Nhiều thành viên các Ban HĐND hoạt động kiêm nhiệm chưa dành đủ thời gian cần thiết theo quy định để tham gia hoạt động của Ban. Hoạt động tiếp xúc cử tri tuy được duy trì thường xuyên nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao, hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri chưa thực sự phong phú, đa dạng.

  Tiếp đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn trình bày báo cáo tổng kết công tác tổ chức, hoạt động và tình hình thực hiện  nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND tỉnh. Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2011-2016; Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần lượt trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ năm 2011-2016. Sau khi các đại biểu thảo luận nội dung các báo cáo tổng kết, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND và VKSND tỉnh.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của HĐND tỉnh khóa VIII.

         Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 16 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam; tặng bằng khen cho 5 cá nhân có tích xuất sắc trong hoạt động Hội thẩm nhân dân. Bên cạnh đó, 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua cũng được khen thưởng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh, nhiệm vụ của các vị đại biểu HĐND tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa IX. Do đó, Chủ tịch đề nghị các đại biểu cần quan tâm các nhiệm vụ: Một là, cùng với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan hữu quan tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giám sát, kiểm tra chặt chẽ, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; Hai là, tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các thế mạnh địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, nhất là năm bản lề 2016, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm; Ba là, tiếp tục tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch, chương trình công tác của năm 2016; Bốn là, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp công tác hiệu quả giữa HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tin liên quan