Huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự năm 2015

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Nông Sơn, sáng ngày 15/4/2016, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự năm 2015 cho cán bộ chủ chốt của huyện và các xã trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Phú Thủy-Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện - Phó Chủ tịch UBND huyện, hơn 90 đại biểu là các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và báo cáo viên pháp luật của huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, công chức Tư pháp-Hộ tịch, Văn phòng thống kê, Công an, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Đào - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Thái Nguyên Đại - Trưởng phòng phổ biển giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự năm 2015 và lồng ghép một số điểm mới nổi bật của Bộ luật Tố tụng liên quan.

Sau Hội nghị này, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện sẽ phối hợp với Liên đoàn lao động huyện, UBND các xã triển khai các văn bản trên cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên toàn địa bàn huyện./.

Tin liên quan