Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 11/3/2016 đến 17/3/2016

Thông báo tạm ngưng cung cấp điện từ ngày 11/3/2016 đến 17/3/2016

Tải Thông báo mất điện cụ thể: mdns.pdf

Tin liên quan