TỰ HÀO MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Kỷ niệm ngày , thành lập Mặt trận, <br /> Đã trải qua, một chặng đường dài,<br /> Reo mừng trong gió cờ bay,<br /> Khắp nơi lễ hội vui ngày vinh quang.

Một tổ chức, kết đoàn dân tộc,

Tám lăm năm, một mốc chói son,

Đấu tranh gìn giữ nước non,

Lịch sử ghi lại để còn mai sau.

Thời oanh liệt, tháng ngày kháng chiến,

Mặt trận đoàn kết quyện toàn dân,

Sức người, sức của góp phần,

Giải phóng đất nước một lần về ta.

Khi Tổ quốc, bình hòa thống nhất,

Đưa non song, xây cất đàng hoàng,

Đâu đâu cũng có âm vang,

Chào mừng ngày hội kết đoàn hôm nay.

Đời sống mới, mỗi ngày thay đổi,

Khu dân cư, sôi nổi thi đua,

Cho dù trời có gió mưa,

Quyết tâm thực hiện vẫn chưa nản lòng.

Tổ đoàn kết, mặn nồng trong xóm,

Hộ dân cư, bảo đảm an ninh,

Cùng nhau bảo vệ hòa bình,

Nước nhà độc lập gia đình ấm no.

Huy động quỹ, giúp cho nghèo khó,

Khi thiên tai, là có tặng trao,

Mặt trận phục vụ đồng bào,

Xây nhà đoàn kết năm nào cũng tăng.

Nhiều công việc, khó khăn cũng vượt,

Mặt trận luôn, đi trước tiền phong,

Tham gia giám sát cộng đồng,

Ưu tiên hàng Việt ở trong nước dùng,

Dù cuộc sống, từng vùng còn khó,

Mặt trận kêu, là có chăm lo,

Nông thôn xây mới ấm no,

Xã hội dân chủ tự do công bằng,

Về giám sát, phản biện xã hội,

Để ngày vui, sôi nổi báo công,

Toàn dân chung sức chung lòng,

Ngày hội đoàn kết cộng đồng dân cư.

Niềm vui lớn, từ từ qua khỏi,

Để dư âm trong cõi lòng ta,

Tám lăm năm, thành đóa hoa,

Chúc mừng Mặt trận chan hòa vui chung.

Tin liên quan