HOÀNG SA VẪY GỌI

Đất Việt truyền thuyết lâu dài <br /> Loài người muôn thuở hằng sâu ngút ngàn<br /> Việt Nam máu đỏ da vàng<br /> Bảo vệ đất nước sẵn sàng xông pha

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

Vùng trời biển đảo của ta gắn liền

Biết bao thế kỷ lưu truyền

Khắc ghi lịch sử chủ quyền Việt Nam

Trung Hoa thủ đoạn tham lam

Xâm lấn hải phận khoan bơm hút dầu

Việt Nam kêu gọi đã lâu

Rút ngay giàn máy tóm thâu đem về

Thế mà nó chẳng não nề

Chây ỳ ngang ngược chẳng hề xót xa

Làm cho vùng biển nước ta

Không ngừng dậy sóng Hoàng Sa bất bình

Thế giới lên tiếng công minh

Yêu cầu Trung Quốc rút binh quay về

Đừng nên tham vọng thị phi

Quên đi đối sách khắc ghi rành rành

Chủ quyền biển đảo trong xanh

Việt Nam có đảo tiếng danh muôn đời

Làm sai trái luật thất lời

Mưu mô dã trá đổi dời trắng đen

Vi phạm hiệp ước càng tăng

Khuyên đừng ỷ mạnh hung hăng láng giềng

Non sông đất nước gắn liền

Vành đai bờ cỏi lạm quyền viễn vông

Tàu thuyền đàn áp bất công

Máy bay đe dọa trên không lưu hành

Đơn phương gây rối tranh giành

Phân chia hải phận ngọn ngành biển khơi

Cản ngăn bực tức ai ơi

Năm châu bốn biển khắp nơi hướng về

Chung tay nguyện hứa lời thề

Xả thân vì nước bốn bề hiên ngang

Cho dù thịt nát xương tan

Quyết giữ độc lập vẻ vang sơn hà

Việt Nam chung một mái nhà

Giữ gìn đất nước nguyện thà hy sinh

Góp mình bảo vệ an ninh

Phước Ninh, Hội Cựu chiến binh sẵn sàng!

Tin liên quan