THÊU

Trốn vào mùa lá rụng <br /> Những nỗi buồn mong manh<br /> Vầng trăng non một lưỡi<br /> Vì sao vượt một mình

 Ru lòng trong múi chỉ

 Đắng đót thời gian trôi

Từng ngón sen bỏng rát

Giấu nơi đâu nụ cười

Giọt thở dài, múi sắc

Giọt than vắn, múi huyền

Dệt nên màu mắt biếc

Dệt nên làn tóc mai

Rũ mềm cong là dáng

Mảnh mai sợi đan cài

Cặm cụi từng  nét khuất
Chơi vơi...
chỉ rối hoài.

              -LC- Tháng  8-2013

Tin liên quan