Công tác tuyên truyền của Quế Phước trong xây dựng Nông thôn mới

Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu các ngành, các cấp chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Theo chương trình công tác số 09/CTCT-BCĐNTM ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam năm 2014 đặt mục tiêu phấn đấu: đạt số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh (206 xã) là 8-9 tiêu chí/xã, tăng 2-3 tiêu chí/xã so với năm 2013, 100% số xã công bố, cắm mốc quy hoạch nông thôn mới... Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu các ngành, các cấp chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, xem công tác vận động, tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, mặt trận và các đoàn thể ở mỗi địa phương.

Ở huyện Nông Sơn, năm 2013 đã làm lễ phát động xây dựng 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới là Quế Trung và Quế Lộc. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện 2 xã này đã đạt được 9/19 tiêu chí của Trung ương đề ra, bước đầu đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân, hăng hái chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã Quế Phước mặc dù không được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Nông Sơn (theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện mới đạt 3/19 tiêu chí), nhưng công tác tuyên truyền, trực quan sinh động, vận động nhân dân chung tay góp sức xây dựng thôn xóm, cổng ngõ, đường làng liên thôn, liên xóm trong năm 2013 vừa qua cần được ghi nhận và nhân rộng ra trên địa bàn toàn huyện. Theo ông Nguyễn Văn Tường – Chủ tịch UBMTTQVN xã cho biết ngay từ đầu năm 2013 Mặt trận xã đã vận động Ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể: chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi, chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên…của 3 thôn Đông An, Phú Gia , Phú Gia 2 tổ chức vận động các hội viên của các tổ chức cơ sở hội, đoàn viên của các cơ sở đoàn, và các gia đình trong thôn chung tay đóng góp xây dựng cổng chào thôn, các tổ đoàn kết, xây dựng bia tường bằng bê tông kiên cố 2 bên dọc đường để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà Nước, các phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của tổ chức đoàn thể. Theo bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Ban VHTT xã thì trong năm qua toàn xã đã xây dựng mới 15 bia tường, ước tính khoảng gần 50 triệu đồng, số tiền này được trích từ tiền quỹ của các hội viên và vận động thêm của các hộ gia đình trong thôn chung tay đóng góp xây dựng.

Cuối năm 2013 vừa qua, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã triển khai làm mới 10 pano 2 mặt tuyên truyền các tiêu chí, khẩu hiệu, nội dung xây dựng nông thôn mới treo dọc theo trục đường từ Đông An lên Phú Gia 2.  Ngoài ra Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Quế Phước cũng quan tâm tới việc xây dựng thôn xóm bình yên, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, BCH công đoàn xã vận động đoàn viên công đoàn và nhân dân dọn bùn đất sau lũ, phát quang thông tuyến hành lang 2 bên đường…xây dựng các thiết chế văn hóa, TDTT như: sân bóng chuyền, bóng đá các thôn, các câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân, để người dân thực sự là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ); có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Để thực hiện tốt cuộc vận động này công tác tuyên truyền cổ động rất quan trọng, tuyên truyền để cho bà con nhân dân biết công cuộc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, giúp cho nông dân có niềm tin, trở nên tích cực, chăm chỉ, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng nông thôn phát triển giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Tin liên quan