Nông Sơn: Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nổi bậc: đã chọn được 2 xã Quế Lộc và Quế Trung để triển khai xây dựng điểm

Chiều ngày 16/1, huyện Nông Sơn tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo và Tổ điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nổi bậc: đã chọn được 2 xã Quế Lộc và Quế Trung để triển khai xây dựng điểm. Bước đầu ở các xã điểm đã tạo phong trào khí thế thi đua xây dựng NTM; nhân dân đồng tình, phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào; vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư nông thôn được nâng lên; bộ mặt nông thôn bắt đầu khởi sắc, từng bước đổi thay rõ nét. Kết quả, đến nay đã có 2 xã đạt 9 tiêu chí là xã điểm Quế Lộc và Quế Trung; xã Sơn Viên đạt 6 tiêu chí; Phước Ninh đạt 5 tiêu chí, Quế Phước đạt 3 tiêu chí; 2 xã còn lại là Quế Lâm và Quế Ninh đạt 2 tiêu chí.\

          Sau khi nghe ý kiến đóng góp của của các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, đồng chí Mai Văn Tám – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo huyện lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tiến độ còn chậm, vì vậy trong thời gian tới, từ huyện đến xã phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó chú ý vai trò của mặt trận và các đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, tập trung đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, rà soát lại Đề án phát triển kinh tế xã hội của các xã để phù hợp với quy hoạch và tình hình thực tế. Đồng thời, Ban chỉ đạo huyện cần nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong công tác chỉ đạo và điều hành…để chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tin liên quan