Nông Sơn: Những kết quả ban đầu trong công tác tuyên truyền của dự án phòng chống mua bán người

Trên địa bàn huyện Nông Sơn chưa diễn ra tình trạng mua bán người. Tuy nhiên tình trạng mua bán người đang có những diễn biến phức tạp về cả quy mô, hình thức và phương thức hoạt động gây ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, xã hội. Trước tình hình đó, đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với những người làm công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện sự phối hợp của các cơ quan như Huyện đoàn, Phòng Tư pháp, Hội LH Phụ nữ, Phòng LĐ-TB&XH, Công an huyện…đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện chủ trương phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với đối tượng, nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức cảnh giác cho thanh thiếu niên trong việc chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm mua bán người và các loại tội phạm khác; góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm giảm cơ bản hoạt động tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện. Qua 2 năm triển khai dự án phòng chống mua bán người, đến nay trên địa bàn huyện Nông Sơn đã có 4/7 xã là: Quế Ninh, Quế Lộc, Phước Ninh và Quế Lâm thành lập các câu lạc bộ thanh thiếu niên phòng chống mua bán nguời. Tham gia các câu lạc bộ có gần 30 thanh thiếu niên, cùng với Chi hội phụ nữ, Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em của địa phương. Chương trình phát triển vùng tại huyện cũng đã hỗ trợ các hoạt động trên địa bàn gần 1,5 tỷ đồng, ở 4 xã mục tiêu; Quế Trung, Quế Lộc, Quế Ninh, Quế Lâm. Ngoài việc thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng phòng chống mua bán người (MBN) trong cộng đồng, thành lập đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, ban điều hành còn tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi cho hộ nghèo, dụng cụ học tập cho học sinh, trang thiết bị phục vụ các hoạt động VHVN-TDTT…Hiện nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được 6 câu lạc bộ về phòng chống mua bán người và 3 câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội với sự tham gia của các em thanh thiếu niên, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình. Vì hoàn cảnh có thể các em sẽ không tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình phải lấn sang con đường mưu sinh kiếm sống.

Các câu lạc bộ được thành lập dựa trên sự tự nguyện của các em, đặc biệt có sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể như; Đoàn thanh niên, Tư pháp, Công an…trong đó Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi quản lý CLB. Thông qua Câu lạc bộ, các em thanh thiếu niên có thể tìm hiểu và trang bị cho mình một kiến thức nhất định về “phòng chống mua bán người” tìm hiểu các chủ đề như: Thế nào là di cư; thế nào là mua bán người; kẻ mua bán người có những thủ đoạn nào; ai có thể là kẻ mua bán người; nguyên nhân dẫn đến mua bán người…để các em thanh thiếu niên trong CLB nắm được các kiến thức cơ bản mà phòng chống. Ngoài việc phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên các kiến thức về mua bán người, thông qua câu lạc bộ có thể truyền tải các kiến thức pháp luật khác như: Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em, Luật Hình sự, Luật Giao thông và những kiến thức pháp luật khác liên quan trực tiếp đến các đối tượng là thanh thiếu niên. Đồng thời trang bị những kỹ năng như: giao tiếp trước đám đông, điều hành nhóm, làm việc nhóm, tự đưa ra các ý tưởng của mình để từ đó hình thành những kiến thức cần thiết giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với một huyện miền núi, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn như Nông Sơn. Công tác đấu tranh với tội phạm nói chung và mua bán người nói riêng trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy sự chung tay góp sức của các ban ngành đoàn thể sẽ góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, không để tình trạng mua bán người nhất là mua bán trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Tin liên quan