Nông Sơn: 99% hộ có điện sử dụng sinh hoạt và sản xuất

Ngành Điện lực Quảng Nam cho biết: Sau khi đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho thôn 5 và thôn 6 của xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn bằng vốn ngân sách theo cơ chế, chính sách đối với các huyện miền núi của 6 tỉnh giáp Tây Nguyên với tổng mức kinh phí gần 5 tỷ đồng

Như vậy đến nay 100% khu dân cư trên địa bàn huyện có điện lưới, với 99% hộ gia đình có điện sinh hoạt và sản xuất. Trên địa bàn huyện Nông Sơn có hơn 7.000 khách hàng đăng ký sử dụng điện với tổng lượng điện cung ứng trung bình hằng năm 23 triệu KWh.

          Để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện nông thôn miền núi và nâng cao khả năng chăm sóc khách hàng, chiều ngày 12/9, ngành điện lực tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Chi nhánh Điện lực Quế Sơn (phụ trách lưới điện hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn) với UBND các xã huyện Nông Sơn.

          Quy chế được ký kết nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ giữa UBND các xã với ngành điện lực trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng, phối hợp xử lý thông tin, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, công tác đền bù, cấp đất cho công trình điện…. 

Tin liên quan