Nông Sơn: dồn điền, đổi thửa 300 ha đất sản xuất cây lúa

Trong thời gian qua, thực hiện chương trình cơ giới hóa, dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, huyện Nông Sơn đã tiếp nhận và hỗ trợ công cụ sản xuất cho nông dân

Trong thời gian qua, thực hiện chương trình cơ giới hóa, dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, huyện Nông Sơn đã tiếp nhận và hỗ trợ công cụ sản xuất cho nông dân gồm: 6 máy làm đất nhỏ, 2 máy tuốt lúa tự hành, 1 máy tuốt đậu, 8 máy cắt lúa cầm tay và công cụ sạ hàng với trên 100 hộ nông dân được hưởng lợi từ chương trình này. Riêng 6 tháng đầu năm 2013, thực hiện Quyết định số 33 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh cơ giới hoá một số khâu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015, huyện Nông Sơn đã hướng dẫn cho nhân dân mua sắm 2 máy gặt đập liên hợp, 2 máy cày 4 bánh với tổng số tiền hỗ trợ 134 triệu đồng.

          Đây là chương trình có nhiều ý nghĩa thiết thực bước đầu giúp địa phương từng bước cơ giới hóa trong nông nghiệp, hạn chế thấp nhất mức chi phí sản xuất và nâng cao mức thu nhập, thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn miền núi và góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

          Riêng chương trình dồn điền, đổi thửa, huyện đã xây dựng kế hoạch dồn điền, đổi thửa tại 03 xã với tổng diện tích 300 ha (xã Quế Lộc 100 ha, Sơn Viên 100 ha, Quế Trung 100 ha).

Tin liên quan