Xây dựng đời sống văn hóa - Bài học từ Sơn Viên

Trong những năm qua, ngoài việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, thì công tác chăm lo phát triển các giá trị văn hóa luôn được Đảng bộ, chính quyền xã Sơn Viên, huyện Nông sơn quan tâm đúng mức.

 Để tiếp tục “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), xã luôn đề cao giá trị đặc trưng văn hóa là tài sản vô giá của các thế hệ cha ông ta để lại cho hôm nay và mai sau, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, tạo tiền đề cho các góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.

          Thực tế, Phong trào “Toàn dân đoàn xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và xây dựng Xã văn hóa nói riêng sau khi triển khai đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của mặt trận, các đoàn thể đưa phong trào đi vào hoạt động sâu rộng đến từng khu dân cư, đến từng gia đình và toàn thể nhân dân, và qua đó đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Sau 5 năm thành lập xã, tình hình kinh tế được phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện, cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được củng cố, các thiết chế văn hóa ở từng thôn được chú trọng đầu tư và dần đi vào nền nếp.

          Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan phát triển tương đối đều khắp trên địa bàn xã. Các hoạt động văn nghệ quần chúng như: hát tuồng, dân ca… được duy trì; tường rào cổng ngõ, khẩu hiệu tư gia được đầu tư.

          Để đạt được những kết quả quan trọng trong phong trào về xây dựng xã văn hóa và Phong trào “Toàn dân đoàn xây dựng đời sống văn hóa” thì nguồn kinh phí phục vụ đầu tư xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa khác để thực hiện phong trào là rất quan trọng. Trong 5 năm qua từ các nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên, từ cấp ủy Đảng, từ xã đến thôn đã làm tốt công tác vận động trong nhân dân, kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương. Qua đó đã huy động được hàng trăm triệu đồng để đầu tư xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, toàn xã đã có 4/5 Nhà sinh hoạt cộng đồng được xây mới, 1 Nhà sinh hoạt cộng đồng được sửa chữa và nâng cấp; xây dựng 3 sân bóng chuyền  và 3 cổng chào kiên cố; mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc sinh hoạt. Ông Phạm Phú Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết: Sơn Viên là một địa phương trên địa bàn huyện làm rất tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văo hóa thể thao và xây dựng các thiết chế văn hóa.

          Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp, kết quả đã bê tông hóa 4.720m đường liên thôn, liên xóm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại và giao lưu hàng hóa trong nhân dân. Hệ thống giáo dục của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất trường, lớp học từng bước được đầu tư đảm bảo cho công tác dạy và học. Hằng năm, xã huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp 1, kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%, Trường Tiểu học Sơn Viên đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đứng mức; các chương trình y tế quốc gia được duy trì và thực hiện thường xuyên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an ninh nông thôn, an ninh nội bộ đảm bảo…

          Phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến có bước tiến mới, được xác định làm cơ sở cho việc xây dựng, xét công nhận thôn văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đến nay 5/5 thôn đạt danh hiệu Khu dân cư tiên tiến. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đã vận động quyên góp quỹ của xã được gần 8 triệu đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã được 4,2 triệu đồng, sửa chữa và xây mới 45 Nhà tình nghĩa, 14 nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị trên 700 triệu đồng…

          Chính vì nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa nên việc bình xét để công nhận văn hóa cho gia đình, thôn được thực hiện  công khai, dân chủ và đảm bảo tiêu chuẩn, suy tôn các gia đình văn hóa tiêu biểu, nên chất lượng của phong trào ngày càng được nâng lên, số gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2008 toàn xã có 581 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 85%, đến năm 2012 tăng lên 645  gia đình đạt 94,2%.

          Phong trào xây dựng thôn văn hóa, xã văn hóa gắn liền với các cuộc vận động khác, nhất là xây dựng nông thôn mới, nhờ đó trong những qua đối với xã Sơn Viên phong trào phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2008 đến nay, xã Sơn Viên có 5 thôn đạt thôn văn hóa, trong đó 1 thôn 5 năm liền đạt thôn văn hóa cấp tỉnh, 4 thôn văn hóa cấp huyện.

          Theo ông Đỗ Tiến Trọng – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Viên, thời gian đến Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Viên sẽ  tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tạo môi trường văn hóa lành mạnh nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phối hợp nghiên cứu xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chính sách ưu tiên phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới và tình hình thực tiễn của địa phương. 

Tin liên quan