Mở 3 lớp đào tạo nghề miễn phí cho nông dân

Mở 3 lớp đào tạo nghề miễn phí cho nông dân

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2013, kế hoạch mở các lớp đào tạo nghề cho nông dân trong năm 2013, Hội Nông dân huyện Nông Sơn phối hợp với Phòng NN & PTNT huyện và Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam mở 02 lớp học nghề chăn nuôi-thú y cho nông dân 02 xã Quế Lâm và Quế Trung (mỗi lớp 35 học viên) và 01 lớp nghề trồng nấm rơm cho hơn 35 hội viên nông dân tại xã Quế Trung. Các lớp học này được miễn phí hoàn toàn.

Sau đợt này, Hội Nông dân huyện Nông Sơn tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các xã còn lại vận động nông dân đăng ký, mở các lớp học nghề theo yêu cầu của nông dân đảm bảo kế họach phối hợp mở lớp trong năm 2013.

            Được biết, kế hoạch năm 2013 huyện Nông Sơn phấn đấu đào tạo nghề ngắn hạn cho 350 lao động nông thôn, trong đó có 250 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề từ Đề án (trong đó: 13 lao động khuyết tật; 100 lao động nữ), đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; giải quyết việc làm cho 1.000 lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm - ngư nghiệp và xuất khẩu lao động cho 10 người.

Tin liên quan